Економіко-правова парадигма розвитку сучасного суспільства

Запрошуємо викладачів, аспірантів, студентів опублікувати статтю у зарубіжному науковому журналі «ECONOMIC AND LAW PARADIGM OF MODERN SOCIETY» (ISSN: 2414-0414, місце реєстрації Словаччина).

Наразі проводиться набір статей до № 2 за 2020 рік. Всі умови щодо подання статті Ви знайдете в інформаційному листі, який можна завантажити за посиланням нижче.

 

Завантажити інфолист

 

Індексація матеріалів, що публікуються у виданні, здійснюється за наукометричними базами Google Scholar, DOAJ.

Наукова стаття, що опублікована у журналі «ECONOMIC AND LAW PARADIGM OF MODERN SOCIETY», вважається публікацією у професійному виданні зарубіжної держави відповідно до п. 2.1. Наказу Міністерства освіти і науки України "Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук" № 1112 від 17 жовтня 2012 р.

 

Зображення домашньої сторінки журналу