СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ НАРОДНОГО СУВЕРЕНІТЕТУ ТА ЇХ КОНСТИТУЦІЙНІ МОДЕЛІ

Ярина Богів

Анотація


У науковій праці здійснено систематизацію наукових підходів до розуміння сутності народного суверенітету та аналіз основних концепцій, що складають доктринальну основу сучасних конституційних моделей народного суверенітету. Автором з’ясовано причини формування основних концепцій народного суверенітету; проведено аналіз відмінностей у розумінні народного суверенітету прихильників різних концепцій; встановлено зв’язок між відповідними концепціями та сучасними конституційними моделями народного суверенітету.

Повний текст:

PDF

Посилання


Констан Б. Принципы политики / Б. Констан // Классический французский либерализм: Сборник. – М.: "Российская политическая енциклопедия", 2000. – С. 23-262.

Пейн Т. Права людини / Т. Пейн; пер. з англ. І. Савчака. – Львів: Літопис, 2000. – 288 с.

Джеферсон Т. О демократии / Т. Джеферсон. – СПб., 1992. – 332 с.

Лоу С. Государственный строй Англии / С. Лоу. – СПб, 1908. – 269 с.

Дайси А.В. Основы государственного права Англии. Введение в изучение английской конституции / А.В. Дайси. – М.: Типогр. Т­ва И.Д. Сытина, 1907. – 671 с.

Заяць Н.В. Народне представництво: сутність, суб’єкти та особливості здійснення в Україні: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.02 / Наталія Володимирівна Заяць; Нац. акад. внутрішніх справ. – К., 2014. – 224 с.

Оніщук М.В. Типологія референдної демократії: швейцарська, французька та американська моделі референдної демократії / М.В. Оніщук // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – 2010. – Вип. 1. – С. 5-15.

Матвеева Т. Референдумы – образ жизни швейцарцев / Т. Матвеева // Международная жизнь. – 1995. – № 9. – С. 85-92.

Ардан Ф. Франция: государственная система / Ф. Ардан; пер. с фр. – М.: Юрид. лит., 1994. – 176 с.

Давид Р. Основные правовые системы современности / Р. Давид, К. Жоффре-Спинози; пер. с фр. В.А. Туманова. – М.: Междунар. отношения, 1999. – 400 с.

Федоренко В.Л. Конституційно-правові основи всеукраїнського референдуму: проблеми теорії та практики: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / В.Л. Федоренко; Київ. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 1999. – 197 с.

Бегунов Ю.К. 13 теорий демократии / Ю.К. Бегунов, А.В. Лукашев, А.В. Пониделко. – СПб.: Бизнес Пресса, 2002. – 240 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.