СУЧАСНІ КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ "ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО" ЯК ПОЛІТИКО-ПРАВОВОЇ КАТЕГОРІЇ

Сергій Іщук

Анотація


Особливістю наукової праці є те, що автором здійснюється спроба проаналізувати ключові концептуальні підходи та проблеми, які існують у сучасних наукових поглядах на питання змісту категорії "громадянське суспільство". У статті проаналізовано погляди таких авторів як Дж. Кін, Дж. Коен, Е. Арато, Е. Внук-Липинський, Дж. Александер, М. Ховард, А. Селігман, С. Салменніємі, О. Скрипнюк. В результаті дослідження запропоновано авторські міркування щодо розуміння категорії "громадянське суспільство".


Повний текст:

PDF

Посилання


Кин Дж. Демократия и гражданское общество / Дж Кин; пер. с англ. М.А. Абрамова. – М.: Прогресс-Традиция, 2001. – 400 с.

Коэн Дж.Л. Гражданское общество и политическая теория / Дж. Л. Коэн, Э. Арато; под общ. ред. И.И. Мюрберга, пер с англ. – М.: Весь Мир, 2003. – 784 с.

Васильєв Г.Ю. Громадянське суспільство: політичні та соціально-правові проблеми розвитку: монографія / Г.Ю. Васильєв, В.Д. Воднік, О.В. Волянська та ін.; за ред. М.П. Требіна. – Х.: Право, 2013. – 536 с.

Внук-Липинський Э. Социология публичной жизни / Э. Внук-Липинський. – М., 2012. – 536 с.

Alexander J.C. The Civil Sphere. – New York, 2006. – 816 p.

Ховард Марк М. Слабость гражданского общества в посткоммунистической Европе / Марк М. Ховард; пер. с англ. И.Е. Кокарева. – М.: Аспект Пресс, 2009. – 191 с.

Адам Б. Селігман. Ідея громадянського суспільства / Адам Б. Селігман; пер. з англ. О. Камінського. – К., 2000. – 248 с.

Салменниеми С. Теория гражданского общества и постсоциализм / С. Салменниеми // Журнал иследований социальной политики. – 2009. – Т. 7. – № 4. – С. 439-464.

Скрипнюк О.В. Громадянське суспільство як пріоритетний предмет конституційно-правових досліджень / О.В. Скрипнюк // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Юридичні науки. – 2010. – Вип. 25. – С. 40-44.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.