ПРАВОСВІДОМІСТЬ ОСОБИ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ДИФЕРЕНЦІАЦІЮ ПРАВОМІРНОЇ ПРАВОРЕАЛІЗАЦІЙНОЇ ПОВЕДІНКИ

Тетяна Міхайліна

Анотація


Здійснено аналіз впливу форми правосвідомості особи на вибір нею виду правомірної правореалізаційної поведінки.


Повний текст:

PDF

Посилання


Полонка І. Конструктивно-теоретичний аналіз розуміння поняття та ознак правомірної поведінки / І. Полонка // Підприємництво, господарство і право. – 2016. – № 3. – С. 131-136.

Кудрявцев В.Н. Правовое поведение: норма и патология / В.Н. Кудрявцев. – М.: Наука, 1982. – 288 с.

Ивакин В.И. Правонарушение как вид правового поведения / В.И. Ивакин // Аграрное и земельное право. – 2009. – № 10. – С. 6-9.

Лещенко А.В. Семантичний аналіз правової поведінки / А.В. Лещенко // Актуальні проблеми держави і права. – 2011. – Вип. 61(48). – С. 349-357.

Оксамытный В.В. Правомерное поведение личности / В.В. Оксамытный. – К.: Наукова думка, 1985. – 175 с.

Свириденко Г.В. Правомірна поведінка: теоретико-прикладні засади: дис. ... канд. юрид наук: 12.00.01 / Г.В. Свириденко; Інститут держави і права ім. В.М. Корецького. – К., 2017. – 215 с.

Оніщенко Н.М. Громадянська вихованість: моральна та правова складові / Н.М. Оніщенко // Віче. – 2014. – № 23. – С. 17-21.

Романова А. Правомірна поведінка як умова самоствердження людини / А. Романова // Юридичний вісник. – 2014. – № 6. – С. 91-95.

Барабаш О.О. Підходи до класифікації видів поведінки людини в теорії права / О.О. Барабаш // Науковий вісник публічного та приватного права. – 2016. – Вип. 6. – Т.1. – С. 3-6.

Тимошенко В.І. Суспільна свідомість і правова поведінка / В.І. Тимошенко [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://elar.naiau.kiev.ua/bitstream/123456789/2718.PDF.

Зубко Г.Ю. Маргінальна поведінка як вид правомірної поведінки особи: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Г.Ю. Зубко; Національна академія внутрішніх справ України. – К., 2011. – 209 с.

Герасимів Т.З. Девіантна поведінка особистості, її причини та шляхи попередження / Т.З. Герасимів // Форум права. – 2015. – № 4. – С. 49-55.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.