НЕФОРМАЛЬНА ЗАЙНЯТІСТЬ В УКРАЇНІ: АНАЛІЗ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ

Марина Наумова

Анотація


Стаття присвячена аналізу факторів, що мають вплив на розвиток неформальної зайнятості в Україні. Проаналізовано стан та динаміку розповсюдження неформальної зайнятості у розрізі гендерної сегрегації, вікових груп, видів економічної діяльності, регіонів країни. Виявлені негативні та позитивні ефекти неформальної зайнятості, які розглядаються в координатах працівників, роботодавців та держави. Встановлені інституційні, економічні, соціальні, організаційні чинники, які є об’єктивними причинами функціонування неформального сектору економіки. На основі застосування кореляційно-регресійного аналізу та моделей з розподіленим лагом проаналізовано взаємозв’язок між неформальною зайнятістю та деякими економічними показниками.


Повний текст:

PDF

Посилання


Шаульська Л. Проблема тіньової зайнятості в контексті структурних трансформацій ринку праці / Л. Шаульська, Н. Якимова // Схід. Економічні науки. – 2017. – № 2. – С. 28-35.

Ходжаян А. Тенденції функціонування неформального сектору економіки України / А. Ходжаян, Б. Ганжа // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2017. – № 1. – С. 35-41.

Кашуба Я.М. Тенденції зайнятості у неформальному секторі економіки України / Я.М. Кашуба // Ефективна економіка. – 2015. – № 8. – С. 28-36.

Петрова І.Л. Соціальні ризики неформальної зайнятості в Україні / І.Л. Петрова. // Ринок праці та зайнятість населення. – 2016. – № 4. – С. 29-32.

Юрчик Г.М. Оцінювання масштабів та наслідків тіньової зайнятості / Г.М. Юрчик // Соціально-трудові відносини: теорія та практика. – 2013. – № 1. – С. 138-143.

Могильний О.М. Нелегальна зайнятість та її наслідки для економіки України (аналітичний огляд) / О.М. Могильний, М.В. Судаков // Ринок праці та зайнятість населення. – 2016. – № 4. – С. 25–28.

Костриця В.І. Сучасна політика ЄС щодо скорочення неформальної зайнятості та адаптація її підходів в Україні / В.І. Костриця, Т.В. Бурлай // Ринок праці та зайнятість населення. – 2016. – № 3. – С. 32-38.

Гнатенко І.А. Сучасні тенденції зайнятості населення в умовах конвергенції України з європейським союзом / І.А. Гнатенко, Т.Г. Соляник, В.О. Рубежанська. // Проблеми системного підходу в економіці. – 2017. – № 4. – С. 34–40.

Офіційний сайт Міністерства економічного розвитку і торгівлі України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&tag=docs_project.

Офіційний сайт Державного комітету статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.