ФІСКАЛЬНІ АСПЕКТИ ПРОТИДІЇ ТІНЬОВІЙ ЕКОНОМІЦІ В УКРАЇНІ

Вікторія Остапчук

Анотація


В статті розглядаються соціально-економічні аспекти причинності тінізації національної економіки. Висвітлено фіскальні стратегії протидії тіньовій економіці. Проведено аналіз чинників тіньової діяльності в Україні з урахуванням інтегрального показника рівня тіньової економіки. За результатами проведеного дослідження було запропоновано основні заходи фіскальної детінізації економіки, з урахуванням сучасних особливостей розвитку України.


Повний текст:

PDF

Посилання


Global Shadow Banking Monitoring Report 2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.fsb.org/wp-content/uploads/global-shadow-banking-monitoring-report-2015.pdf.

Рибчак О.С. Тіньова економіка та особливості її розвитку в Україні: автореф. дис. … канд. екон. наук: 08.00.01 / О.С. Рибчак. – К., 2012. – 20 с.

Загальні тенденції тіньової економіки в Україні / Міністерство економічного розвитку і торгівлі України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=e384c5a7-6533-4ab6-b56f-50e5243eb15a&tag=TendentsiiTinovoiEkonomiki.

Доходи бюджету України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://cost.ua/budget/revenue/.

Сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua.

Шулькевич В.В. Проблеми детінізації економіки України в сфері оподаткування / В.В. Шулькевич, О.С. Хринюк. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://probl-economy.kpi.ua/pdf/2012-40.pdf1.

Мельничук В.Г. Економічне зростання і проблеми державного фінансового контролю / В.Г. Мельничук // Економіка України. – 2012. – № 12. – С. 21-28.

Ткачик Ф.П. Податкове консультування: навч. посібник / Ф.П. Ткачик. – Тернопіль: Видавничий центр "Вектор", 2015. – 250 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.