ПОЛІТИЧНА ОПОЗИЦІЯ ТА ЇЇ РОЛЬ В ПРОЦЕСІ СТАНОВЛЕННЯ ДЕМОКРАТИЧНОЇ, ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ

Майя Пивовар

Анотація


У статті досліджено політичну опозицію як окремий правовий інститут: поняття, види моделей західних демократій, їхні переваги та недоліки. В статті проаналізовано сучасний стан політичної опозиції в Україні та її роль в процесі становлення демократичної, правової держави. Автором досліджено зарубіжний досвід політичної опозиції із залученням рекомендацій Венеціанської комісії та Міжпарламентського Союзу для досвіду в Україні. Наведено власні рекомендації для успішної реалізації та функціонування інституту політичної опозиції в Україні.


Повний текст:

PDF

Посилання


Латино-український словник. – К.: Індоєвропа, 1993. – 400 с.

Темнов Е.И. Платон: философия государства, права, политики / Е.И. Темнов. – М.:Мысль,1998. – 550 с.

Гольбах Поль Анри. Естественная политика или беседы об истинных принципах управления: у 2-х т. / Гольбах Поль Анри. – М.: "Соцэкгиз", 1963. – Т. 2. – 563 с.

Хейман С. Кістяківський: Боротьба за національні та конституційні права в останні роки царату / С. Хейман; пер. з англ. – К.: "Основні цінності", 2000. – 304 с.

Обушний М.І. Політологія: Довідник / М.І. Обушний, А.А. Коваленко, О.І. Ткач; за ред. М.І. Обушного. – К.: Довіра, 2004. – 599 c.

Ткаченко Т. Опозиція як політичний інститут і форма суспільного протесту / Т. Ткаченко // Політичний менеджмент. – 2007. – № 5. – С. 40-45.

Dahl R. Goverments and Political Opposition / R. Dahl; F.I. Greenstein and N.W. Polsby (Eds.). // Handbook of Political Science: Vol. 3 (Macropolitical Theory). – AddisonWesley Publishing Company, 1975. – Р. 115-174.

Про політичні партії в Україні: Закон України від 5 квітня 2004 року, № 2365-III [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2365-14.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.