ОБГРУНТУВАННЯ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

Лариса Полятикіна

Анотація


В процесі дослідження розглянуто особливості створення, функціонування та розвитку підприємств малого бізнесу, детально висвітлено основні проблеми та їх особливості в Україні.

У роботі відзначено, що набутий власний досвід, позитивні результати розвитку малого підприємництва в країнах, які пройшли етап реформування економічних систем, свідчать, що воно є одним із засобів усунення диспропорцій на окремих товарних ринках, створення додаткових робочих місць і скорочення безробіття, активізації інноваційних процесів, розвитку конкуренції, швидкого насичення ринку товарами та послугами.

Приділено увагу питанням активізації інвестиційної діяльності при обґрунтуванні основних тенденцій розвитку малих підприємств. В зв’язку з цим рекомендовано проаналізувати фактори інвестиційної привабливості регіонів, запропоновувати заходи щодо залучення фінансових ресурсів для проведення реальних інвестицій на регіональному рівні, що буде сприяти розвитку та становленню підприємств малого бізнесу.

Для розвитку регіональних ринків інвестицій, запропоновано створення фінансових корпорацій, що мали б можливість здійснювати поруку перед інвесторами, залучати фінансові засоби за рахунок емісії цінних паперів, підбирати і проводити експертизу інвестиційних проектів по встановлених пріоритетних напрямках, розміщати на конкурсній основі іноземні кредити.


Повний текст:

PDF

Посилання


Михайлов М.Г. Організація бухгалтерського обліку на підприємствах малого бізнесу / М.Г. Михайлов, Л.І. Полятикіна, О.П. Славкова. – К.: Центр уч. літератури, 2008. – 320 с.

Основи підприємницької діяльності та агробізнесу: навч. посібник / за ред. І.М. Брюховецького. – Суми: Обласна друкарня, Вид-во "Козацький вал", 2001. – 474 с.

Полятикіна Л.І. Стан та перспективи розвитку фермерських господарств в Україні / Л.І. Полятикіна, А.М. Кадацька // Інноваційна економіка: Науково-виробничий журнал. – 2016(61). – № 1-2. – С. 45.

Полятикін С.О. Особливості інноваційно-інвестиційної діяльності в зарубіжних країнах / С.О. Полятикін // Економіка та суспільство. – 2017. – № 9 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http//economyandsociety.in.ua.

Полятикіна Л.І. Методологічне та обліково-аналітичне забезпечення сталого розвитку підприємств малого бізнесу: монографія / Л.І. Полятикіна // Суми: Видавництво: ПП Винниченко М.Д., ФОП Литовченко Є.Б., 2016. – 380 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.