ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РОБОЧОЇ СИЛИ ЯК ДРАЙВЕР ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇН

Володимир Страшко

Анотація


Стаття присвячена питанням формування конкурентоспроможності робочої сили. Метою даного дослідження є аналіз теоретичних та практичних підходів до забезпечення якості робочої сили на макрорівні та обґрунтування пропозицій щодо її вдосконалення.

В статті розглянуто основні підходи до визначення поняття "конкурентоспроможність робочої сили" та його складові. Зазначено, що в процесі трансформації світової економіки змінюється роль персоналу як фактору виробництва. Проаналізовано поточну ситуацію в Україні та інших країнах щодо рівня конкурентоспроможності робочої сили. Виявлено залежність між рівнем конкурентоспроможності робочої сили та ВВП на душу населення. Встановлено, що конкурентоспроможність робочої сили є одним із базових аспектів економічного розвитку. За результатами проведеного дослідження розроблено низку теоретичних рекомендацій.


Повний текст:

PDF

Посилання


Савченко К.В. Аналіз технологічної структури економіки України в контексті забезпечення економічної безпеки держави / К.В. Савченко // Механізм регулювання економіки. – 2009. – № 4. – Т. 1. – C. 171-178.

Економіка праці і соціально-трудові відносини: [навчальний посібник] / М.Д. Ведерніков, О.В. Хитра, О.А. Гарват та ін. – Львів: Новий Світ-2000, 2012. – 869 с.

Богиня Д.П. Основи економіки праці: навч. посібн. / Д.П. Богиня, О.А. Грішнова. – К.: Знання-Прес, 2001. – 313 с.

Юрик Я.І. Якість робочої сили як ключовий фактор інноваційного розвитку України / Я.І. Юрик, В.В. Близнюк // Економіка і прогнозування – 2014 – № 1. – С. 67-87.

The Global Competitiveness Report 2017-2018 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.weforum.org.

The World Economic Outlook database. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/02/weodata/index.aspx

Праця України у 2016 році: стат. зб. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/publ11_u.htm.

Державна служба зайнятості України: Аналітична та статистична інформація [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.dcz.gov.ua/analitics/69.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.