ФІНАНСОВА СПРОМОЖНІСТЬ ДОМОГОСПОДАРСТВ В КОНТЕКСТІ НАГРОМАДЖЕННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЇ ЇХ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ

Олена Товстиженко, Крістіна Сіренко

Анотація


У статті досліджено фінансову спроможність домогосподарств в контексті нагромадження та оптимізації їх доходів та витрат, а саме, можливості вільного споживання матеріальних і нематеріальних благ; здатності збереження та підтримання достатнього рівня здоров’я; забезпечення належного рівня купівельної спроможності; здатності протистояти міграційному руху населення. В результаті дослідження окреслено головну мету та завдання фінансової спроможності домогосподарств, їх основні аспекти.

В статті доведено, що доходи домогосподарств слугують важливим підґрунтям для економічного розвитку країни, а їх обсяг і структура виступають одним з важливих факторів-генераторів якості життя.

Визначено основні загрози та напрямки вдосконалення фінансової спроможності домогосподарств.


Повний текст:

PDF

Посилання


1 Беккер Г.С. Человеческое поведение: экономический подход: Избр. тр. по экон. теории / Г.С. Беккер, Р.И. Капелюшников, М.И. Левин, пер. с англ. Е.В. Батракова. – М.: ГУВШЭ, 2003. – 671 с.

2 Kovalenko L.O. Forms of social assistance in the social protection system and their role in poverty reduction / L.O. Kovalenko, O.V. Abakumenko // Economic Annals-ХХІ. – 2016. − № 158(3-4(2)). – P. 92-96.

3 Статистичний збірник "Соціально-демографічні характеристики домогосподарств України у 2017 році" (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств України) / Державнa службa статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/Arhiv_u/17/Arch_cdhd_zb.htm.

4 Статистичний збірник "Самооцінка населенням стану здоров’я та рівня доступності окремих видів медичної допомоги у 2017 році" (за даними вибіркового опитування домогосподарств у жовтні 2017 року) / Державнa службa статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/Arhiv_u/17/Arch_snsz_zb.htm.

5 Статистичний збірник "Витрати і ресурси домогосподарств України у 2016 році" / Державнa службa статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/publdomogosp_u.htm.

6 Статистичний збірник "Самооцінка домогосподарствами України рівня своїх доходів (за даними вибіркового опитування домогосподарств) у 2017 році" / Державнa службa статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/Arhiv_u/17/Arch_sdrd_zb.htm.

7 Статистичний збірник "Чисельність наявного населення України на 1 січня 2017 року" / Державнa службa статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: database.ukrcensus.gov.ua/PXWEB2007/ukr/publ_new1/2017/zb_chnn_0117.pdf.

8 Про схвалення Стратегії подолання бідності: Розпорядження Кабінету Міністрів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.kmu.gov.ua/.

9 Чорна О.М. Концептуальні підходи до розвитку фінансів домашніх господарств в економіці України / О.М. Чорна // Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції. – 2011. − № 4. – С. 33-39.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.