ІНФРАСТРУКТУРА РИНКУ СІМЕЙНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Інна Ахновська

Анотація


У статті досліджено сутність поняття "інфраструктура", наведено поняття "інфраструктура ринку сімейної освіти". Визначено тенденції світового ринку освітніх послуг, принципи функціонування ринку освітніх послуг, а також складові елементи інфраструктури ринку сімейної освіти. Сформульовані рекомендації щодо розвитку інфраструктури ринку сімейної освіти в Україні.


Повний текст:

PDF

Посилання


Ерфан Є.А., Король М.Ю. Сучасний стан розвитку прикордонної інфраструктури України з країнами ЄС. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія Економіка 2017. Вип. 1(7). С. 22-28.

Новікова В.І. Інфраструктура: сутність поняття, види, застосування у рекреаційній сфері. Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Серія Географія. 2016. Вип. 1(64). С. 18-22.

Воробйова Г. Значення інфраструктури в сучасному процесі розвитку суспільства. Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі імені М. Туган-Барановського. 2009. № 3. С. 10-14.

Шпильова Ю. Основні напрями розвитку і розміщення соціальної інфраструктури в умовах транзитивної економіки: автореф. дис. ... канд. екон. наук: спец. 08.10.01. Київ, 2006. 20 с.

Бурачас А.И. Региональные проблемы развития социальной инфраструктуры. Москва: Наука, 1987. 240 с.

Антохов А.А. Ринок освітніх послуг у світлі класичного та новітніх підходів до дослідження. Регіональна економіка. 2009. № 1. С. 251-259.

Горський В.С., Немиря Г.К., Погребняк В.А. Сучасні системи вищої освіти: порівняння для України. Київ: КМ Академія, 2009. 290 с.

Жарська І.О., Неткова В.М. Сучасний стан і тенденції розвитку освітніх послуг в Україні: статистичні оцінки. Статистика України, 2014. № 2. С. 45-51.

Зарубіна В.В. Сутність та специфіка маркетингу освітніх послуг в Україні. Економічні проблеми сталого розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Суми, 2014. Т. 2. С. 157-158.

Скок П.О. Сучасні тенденції розвитку ринку освітніх послуг. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2013. № 8. URL: www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=777

Про освіту: Закон України від 5.09.2017 р., № 2145-VII. Відомості Верховної Ради України, 2017. № 38-39.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.