РОЗВИТОК РИНКУ ПИВОВАРНОЇ ГАЛУЗІ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ

Анастасія Зінкевич

Анотація


В статті розглядаються сучасні тенденції розвитку світового ринку пивоварної галузі. Проаналізовано обсяги виробництва пива в Україні та ідентифіковано фактори, що на нього впливають. Визначено динаміку бюджетних надходжень акцизного податку з виробленого в Україні пива та з ввезеного в Україну пива. На підставі математичних розрахунків зазначено прогнозні показники надходження акцизного податку з пива до бюджету. Запропоновано макроекономічні та мікроекономічні вектори розвитку галузі пивоваріння в Україні з урахуванням специфіки оподаткування.


Повний текст:

PDF

Посилання


Пєтухова О.М., Аманов Д.Е. Тенденції розвитку світового та українського пивного ринку. Ефективна економіка. 2015. № 1. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2015_1_11

Мировое производство пива 2013–2017 рр., в млн. гл. URL: www.e-malt.ru/Publications.asp?Command=PublicationShow&PublicationID=2584

Обсяг виробництва пива за даними ПАТ «УКРПИВО» URL: http://ukrpivo.com/obsyag-virobnitstva-za-12-misyatsiv-2017-roku/

Тюха І.В., Бабко А.О. Сучасні тенденції та проблеми розвитку пивного ринку України. Ефективна економіка. 2017. № 1. URL: www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5376

Украина резко нарастила экспорт пива. Газета «Сегодня». 2018. URL: www.segodnya.ua/economics/business/ukraina-rezko-narastila-eksport-piva-1103543.html

Анализ рынка импортного пива в Украине. Международный аналитический журнал «Пивное дело». URL: www.pivnoedelo.info/analiz-rynka-importnogo-piva-v-ukraine-pivnoe-delo-1-2014/

Котляренко О.В. Облік сировини на підприємствах пивоварної галузі. Облік, аналіз і контроль в умовах сучасних концепцій управління економічним потенціалом і ринковою вартістю підприємства: зб. наук. пр. ЖНАЕУ. 2017. Т. ІV, Ч. І. C. 124-127.

Звіти про виконання Державного бюджету України за 2013-2017 рр. Державна казначейська служба України. URL: www.treasury.gov.ua/main/uk/doccatalog/list?currDir=146477

Запорожець О.Ф. Адміністрування митних платежів: аналіз та прогнозування надходжень до державного бюджету. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2013. № 5. С. 78-89.

Свіріденко А. Алкогольна та тютюнова ліцензії: усе, що ви хотіли знати і не побоялися запитати. URL: https://i.factor.ua/ukr/journals/nibu/2016/july/issue-54/article-19243.html

Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів: Закон України № 481/95-вр від 25.04.2018 р. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/481/95-%D0%B2%D1%80


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.