ГЕНДЕРНА СЕГРЕГАЦІЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ В УКРАЇНІ

Марина Наумова

Анотація


У статті здійснено ретроспективний аналіз заробітної плати жінок і чоловіків в Україні у розрізі ступенів освіти, професійно-кваліфікаційної структури, видів економічної діяльності. Проведено дослідження факторів диференціації заробітної плати жінок і чоловіків з урахуванням існуючих підходів. На основі моделювання часових рядів отримано прогноз співвідношення середньої заробітної плати жінок і чоловіків України на чотири квартали. Наведено пріоритетні напрями розвитку щодо рівних прав та можливостей жінок та чоловіків у сфері зайнятості.

Повний текст:

PDF

Посилання


Конвенція Організації Об’єднаних Націй про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995_207.

Близнюк В. Гендерні відмінності оплати праці в Україні. Україна: аспекти праці. 2006. № 6. С. 18-25.

Черба В.М., Ромашко І.Ю. Гендерна нерівність на ринку праці України. Ефективна економіка. 2016. № 5. URL: www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4978.

Марценюк Т.О. Гендерні аспекти сфери зайнятості в українському суспільстві. Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства. 2010. № 16. С. 328-334.

Самолюк Н.М., Юрчик Г.М. Проблема «гендерної асиметрії» на ринку праці України. Соціально-трудові відносини: теорія та практика. 2013. № 1. С. 46-52.

Офіційний сайт Державного комітету статистики України URL: www.ukrstat.gov.ua.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.