СОЦІАЛЬНІ ТА ПРАВОВІ ПЕРЕДУМОВИ АНАЛІЗУ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ

Мар’яна Суходоля

Анотація


Наукову статтю присвячено дослідженню соціальних та правових передумов дослідження правової культури.

Виялено, що практична реалізація тих чи інших дій у сфері права (правова культура) є віддзеркаленням відповідного рівня правосвідомості особи, яка, у свою чергу, є породженням комплексу здебільшого неюридичних факторів. Але, на відміну від правосвідомості, які включається до психологічного механізму дії права, правова культура (внаслідок її практичної спрямованості) належить одночасно до соціального та юридичного механізму дії права.

Оскільки правова культура є одночасно соціальним та юридичним явищем, її дослідження повинні враховувати таку особливість даного інституту, що неодмінно повинно знаходити вираження у методології.


Повний текст:

PDF

Посилання


Міхайліна Т.В. Роль інтегративного потенціалу правосвідомості у реформуванні правової системи: монографія. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2018. 312 с.

Крівцова В.М. Юридичний конфлікт як феномен правової дійсності: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.12. Харків, 2005. 21 с.

Міхайліна Т. Правосвідомість у площині юснатуралізму. Интернаука. 2017. № 15 (37). Т. 1. С. 84-87. URL: www.inter-nauka.com/issues/2017/15/3075.

Савчук С.В. Юридична соціологія: предмет та її місце в системі юридичних наук: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.12. Київ, 2002. 22 с.

Правосознание и содержание права: детерминирующие факторы и самостоятельное значение / Проблемы теории государства и права: учеб. пособ. Под ред. М.Н. Марченко. Москва: Прогресс, 1999. С. 310-320.

Ладиченко В.В. Гуманістичні основи організації державної влади: автореф. дис. ... доктора юрид наук: 12.00.01. Київ, 2008. 43 с.

Лукашева Е.А. Общая теория права и многоаспектный анализ правовых явлений. Сов. государство и право. 1975. № 4. С. 30-36.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.