CIRCULAR LETTER OF THE YEAR 1830 – CARE AND THERAPY FOR CHOLERA EPIDEMIC INFECTED PEOPLE

Jana Dziaková

Анотація


Doctors had a little knowledge and experiences to diagnose diseases, also lack of medicines. They tried to advise to doctors and ordinary people what to do by educational brochures publishing in newspapers. There was advice how to treat ill people, how to use the medical procedures. At the beginning  there was one advice of doctor Leo from Warsaw.  The doctors and specialists did not know the origin of disease. They knew it in 1883 when Robert Koch discovered vibrio comma -  cholera agent.


Повний текст:

PDF

Посилання


Sedlák, I. (1970). Andrej Čorba a jeho veršovaná kronika o východoslovenskom roľníckom povstaní z roku 1831. Nové obzory. Štefan Pažur (ed.). Prešov: Východoslovenské vydavateľstvo pre Múzeum Slovenskej republiky rád. 369 – 371.

Adam, J. (2007). Dokumenty k povstaniu r. 1831 v Archíve gréckokatolíckeho biskupstva v Prešove. Zborník referátov k východoslovenskému roľníckemu povstaniu v roku 1831. Mária Kotorová – Jenčová, Peter Šafranko (eds.). Vranov nad Topľou Vlastivedné múzeum v Hanušovciach nad Topľou.

Kónya, P. (2007). Sedliacke povstanie r. 1831 v okolí Vranova na príklade Skrabského. Zborník referátov k východoslovenskému roľníckemu povstaniu v roku 1831. Mária Kotorová-Jenčová, Peter Šafranko (eds.). Vranov nad Topľou Vlastivedné múzeum v Hanušovciach nad Topľou.

Junas, J. (1990). Lekári a spoločnosť v 19. storočí na Slovensku. Martin: OSVETA.

Liška, A. (2012). Cholerová epidémia z roku 1831 a jej priebeh v Prešovskej aparchii. Prešov: PU. 11–12.

MNL BAZML SF, IV. 2002 Zemplén Vármegye Epekórságot Elhárító Bizottmányának iratai 1831., 1. doboz.

Adam, J. (2007). Dokumenty k povstaniu r. 1831 v Archíve gréckokatolíckeho biskupstva v Prešove. Zborník referátov k východoslovenskému roľníckemu povstaniu v roku 1831. Mária Kotorová – Jenčová, Peter Šafranko (eds.). Vranov nad Topľou Vlastivedné múzeum v Hanušovciach nad Topľou.

Liška, A. (2014). Dobové tlače Dr. Ignatiusa Sommera a Dr. Martina Hlatkého z roku 1831, popisujúce príznaky, prevenciu a liečbu cholery. Dejiny – internetový časopis Inštitútu histórie FF PU. Prešove roč. 9, č.1.

MNL BAZML SF, IV. 2002 Zemplén Vármegye Epekórságot Elhárító Bizottmányának iratai 1831., 1. doboz, 132.

MNL BAZML SF, IV. 2002 Zemplén Vármegye Epekórságot Elhárító Bizottmányának iratai 1831., 1. doboz, 132.

MNL BAZML SF, IV. 2002 Zemplén Vármegye Epekórságot Elhárító Bizottmányának iratai 1831., 1. doboz, 133.

MNL BAZML SF, IV. 2002 Zemplén Vármegye Epekórságot Elhárító Bizottmányának iratai 1831., 1. doboz, 137.

Resin obtained from sap of certain types of acacia

Opium tincture

MNL BAZML SF, IV. 2002 Zemplén Vármegye Epekórságot Elhárító Bizottmányának iratai 1831., 1. doboz, 138.

MNL BAZML SF, IV. 2002 Zemplén Vármegye Epekórságot Elhárító Bizottmányának iratai 1831., 1. doboz, 138.

Jiroušková, M. (1984). Zdravotnícke opatrenia proti cholere v roku 1831. Roľnícke povstanie 1831. Zborník príspevkov na konferencii. Košice: Východoslovenské vydavateľstvo.

Kónya, P. (2002). Skrabské v sedliackom povstaní a revolúcii (1931 – 1849). Dejiny Skrabského. Prešov: Lana, 2002.

MNL BAZML SF, IV. 2002 Zemplén Vármegye Epekórságot Elhárító Bizottmányának iratai 1831., 1. doboz, 1. doboz, 132.

Jiroušková, M. (1984). Zdravotnícke opatrenia proti cholere v roku 1831. Roľnícke povstanie 1831. Zborník príspevkov na konferencii. Košice: Východoslovenské vydavateľstvo.

Rapant, D. (1953). Sedliacke povstanie na východnom Slovensku roku 1831. Bratislava: SAV.

Jiroušková, M. (1984). Zdravotnícke opatrenia proti cholere v roku 1831. Košice: Východoslovenské vydavateľstvo.

MNL BAZML SF, IV. 2002 Zemplén Vármegye Epekórságot Elhárító Bizottmányának iratai 1831., 1. doboz, 132.

Jiroušková, M. (1984). Zdravotnícke opatrenia proti cholere v roku 1831. Košice: Východoslovenské vydavateľstvo.

Lopatková, Z. (2013). Cholerová epidémia v roku 1831 v severnej časti malokarpatského regiónu. Od špitála k nemocnici. Zdravotníctvo, sociálna starostlivosť a osveta v dejinách Slovenska. Ivana Fialová, Daniela Tvrdoňová (eds.). Bratislava: Slovenský národny archív.

MNL BAZML SF, IV. 2002 Zemplén Vármegye Epekórságot Elhárító Bizottmányának iratai 1831., 1. doboz, 136.

Junas, J. (1990). Lekári a spoločnosť v 19. storočí na Slovensku. Martin: OSVETA.

Jiroušková, M. (1984). Zdravotnícke opatrenia proti cholere v roku 1831. Roľnícke povstanie 1831. Zborník príspevkov na konferencii. Košice: Východoslovenské vydavateľstvo, 1984. 118.

Junas, J. (1990). Lekári a spoločnosť v 19. storočí na Slovensku. Martin: OSVETA.

MNL BAZML SF, IV. 2002 Zemplén Vármegye Epekórságot Elhárító Bizottmányának iratai 1831., 1. doboz,133 – 135.

Junas, J. (1990). Lekári a spoločnosť v 19. storočí na Slovensku. Martin: OSVETA.

MNL BAZML SF, IV. 2002 Zemplén Vármegye Epekórságot Elhárító Bizottmányának iratai 1831., 1. doboz, 136.

Bismuth (bismuth magisterium) was originally considered a universal means of saving cholera, but due to the turbulent events of the peasant uprising, its use was no longer recommended. Mercury chloride (Calomel), opium (Laudanum) or camomile oil (Oleum chamomillae) were replaced.

In this procedure, more than 0.35 to 0.5 liters of blood could be cleared from the adult. The veins were then combined with application of leeches to selected parts of the patient's body.

Bokesová-uherová, M. (1989). Dejiny zdravotníctva na Slovensku. Martin: OSVETA.

Robert Koch is the founder of modern microbiology and spoke about many important hygiene and anti-epidemic regulations that are still in place today.

Jiroušková, M. (1984). Zdravotnícke opatrenia proti cholere v roku 1831. In: Roľnícke povstanie 1831. Zborník príspevkov na konferencii. Košice: Východoslovenské vydavateľstvo.

MNL BAZML SF, IV. 2002 Zemplén Vármegye Epekórságot Elhárító Bizottmányának iratai 1831., 1. doboz, 132 – 139.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.