ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМ КАПІТАЛОМ ЯК ЧИННИК ВПЛИВУ НА ФІНАНСОВУ СТІЙКІСТЬ ТА ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРИВАБЛИВІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

Альона Безугла

Анотація


Обґрунтовано необхідність підвищення ефективності управління оборотним капіталом, враховуючи його високу питому вагу у структурі формування загального обсягу власних та позикових фінансових ресурсів підприємств оптової та роздрібної торгівлі України. Проаналізовано ключові тенденції, що проявилися в динаміці та структурі формування активів і капіталу, отриманих фінансових результатів та показників рентабельності торговельних підприємств України протягом 2010–2018 років. Виявлено внутрішні та зовнішні чинники, що вплинули на диспропорцію у структурі власних та позикових джерел капіталу, показники фінансової стійкості та рентабельності підприємств оптової та роздрібної торгівлі. Визначено принципи та критерії оптимізації вертикальної та горизонтальної структури загального та оборотного капіталу підприємств торгівлі, чинники впливу та напрями підвищення ефективності використання оборотних коштів в системі управління капіталом, що сприятимуть зростанню інвестиційної привабливості та ринкової вартості торговельних підприємств України.


Повний текст:

PDF

Посилання


Структура балансу підприємств за видами економічної діяльності станом на 31.12.2010 – 31.12.2018 років. Статистична інформація Державної служби статистики України. URL : www.ukrstat.gov.ua/.

Власний капітал за видами економічної діяльності станом на 31.12.2010 – 31.12.2018 року. Статистична інформація Державної служби статистики України. URL: www.ukrstat.gov.ua/.

Оборотні активи за видами економічної діяльності станом на 31.12.2010 – 31.12.2018 років. Статистична інформація Державної служби статистики України. URL: www.ukrstat.gov.ua/.

Фінансові результати підприємств до оподаткування. Чистий прибуток (збиток) підприємств за видами економічної діяльності у 2010 – 2018 роках. Статистична інформація Державної служби статистики України. URL: www.ukrstat.gov.ua/.

Аналітична записка щодо розвитку банківської системи. Кредити, надані в економіку України. URL: www.me.gov.ua/Documents/Download?id=10c2858d.

Мазаракі А.А. та ін. Економіка торговельного підприємства. За ред. Н.М. Ушакової. Київ: Хрещатик, 1999. 800 с.

Близнюк О.П., Брезинська А.П., Іванюта О.М. Управління фінансовими ресурсами підприємств роздрібної торгівлі: монографія. Харків: Видавець Іванченко І.С., 2016. 253 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.