HR-ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ

Наталія Гуцуляк

Анотація


В статті розглянуто загальносвітові тенденції суттєвих змін у сфері HR – менеджменту. Проведено аналіз розвитку сучасних HRтехнологій для забезпечення людського потенціалу. Визначено передові драйвери розвитку сфери праці в контексті пришвидшення темпів цифровізації економіки та їх вплив на кількісні і якісні характеристики пропозиції людського капіталу, що призводять до необхідності перегляду існуючих HR – технологій. Сформульовано революційні акценти трансформації реалізації HR – технологій, обумовлені можливостями застосування нових цифрових платформ, додатків, систем та способів автоматизації управління HR – процесами, а також компетентнісні та професійні виклики фахівців HR – сфери, пов’язані із необхідністю адаптації до швидкоплинних цифрових рішень, інтелектуалізації та роботизації бізнес-процесів. Обґрунтовано переваги та недоліки впровадження передових HR-технологій у практику діяльності українських підприємств як невід’ємної складової бізнес та HR – стратегій.


Повний текст:

PDF

Посилання


Gary W. Florkowski. HR Technology Systems: An Evidence-Based Approach to Construct Measurement. URL: www.researchgate.net/publication/326327469_HR_Technology_Systems_An_Evidence-Based_Approach_to_Construct_Measurement.

The future of HR 2019: In the Know or in the No. (2018). KPMG International Cooperative. URL: https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2018/11/the-future-of-human-resources.html.

Руденко О.М. Система і стратегія НR-менеджменту для державного управління. Київ: НАДУ, 2013.

Білл Гейтс. Бізнес зі швидкістю думки. Москва: Ексмо-Прес, 2003. 480 с.

Бей Г.В., Середа Г.В. Трансформація HR-технологій під впливом цифровізації бізнес-процесів. Економіка і організація управління. 2019. № 2(34). С. 93–101.

Куйбіда В.С., Петроє О.М., Федулова Л.І., Андрощук Г.О. Цифрові компетенції як умова формування якості людського капіталу. Аналітична записка. Київ: НАДУ, 2019.

Шаульська Л.В. Людські ресурси нової економіки: ключові компоненти та ефективність регулювання. Економіка і організація управління. 2018. № 4 (32). С. 7–16.

Ушкальов В.В., Мартіянова М.П. Поведінкові аспекти управління розвитком персоналу підприємства. Глобальні та національні проблеми економіки. 2016. № 13. С. 387–392.

Бушуев Д.А. Механізми управління проектами в умовах "поведінкової економіки". Управління розвитком складних систем. 2018. № 34. С. 19–25.

Колядич О.І. Поведінкова економічна теорія в поясненні соціально-трудових відносин. Вчені записки університету "КРОК". 2017. № 48. С. 47–58.

Бобух І. Поведінкова економіка та сталий розвиток ключові аспекти взаємозв'язку. Економіст. 2016. № 6. С. 4–8.

Драбаніч А.В., Немировський В.Д. Якість продукції та її вплив на ціну. Інноваційна економіка. 2013. № 48. С. 112–117.

Зенина Е.А. Кадровое планирование организации: необходимость, тенденции развития, пути совершенствования. Молодой ученый. 2016. № 9(113). С. 557–558.

Блохін П.В. Роль HR менеджменту у розвитку компанії. Конкурентні стратегії розвитку України в глобальній економіці: матеріали 1 Міжнародної науково-практичної конференції. (Київ. МУФ), 2018. С. 9.

Кувшинова Н.Г. Запровадження та розвиток сучасних персонал-технологій в управлінні персоналом. Вісник Запорізького національного університету. 2018. № 4 (40). С. 134–141.

Гавриш О.А. Технології управління персоналом: монографія. Київ: НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», 2018.

Talent-management. Тенденции развития HR в 2018 году, в которых надо держать руку на пульсе. URL: www. talent-management.com.ua/4524–4524-hr-trends–2018 (дата звернення: 20.02.2020).

Джон Салливэн (John Sullivan). Стратегическая роль HR-службы. URL: www.management.com.ua/hrm/hrm125.html (дата звернення: 20.02.2020).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.