ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МАРКЕТИНГУ ТА ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Марина Сотник, Тетяна Янчук

Анотація


В роботі досліджено взаємозв`язок маркетингу та фінансової стійкості підприємства молочної галузі за допомогою теоретичних, організаційних та методичних аспектів. Проведено оцінку потенціалу компанії. Проаналізовано методи та основні правила при прогнозуванні результатів діяльності молокопереробних підприємств. Розроблено алгоритм прогнозування на основі методів економіко-математичного моделювання.

Удосконалено підходи до формування стратегії фінансової стійкості інструментами фінансового менеджменту; обґрунтовано необхідність взаємодії маркетингу та фінансової стійкості шляхом прогнозування обсягів продажу підприємства.


Повний текст:

PDF

Посилання


Балабанова Л. В., Гуржій Н. М. Управління маркетинговою діяльністю підприємства. Донецьк: ДонНУЕТ, 2014.

Бондаренко В. М., Тягунова З.О. Основні принципи стратегічного маркетингового планування на підприємстві. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. 2015. С. 91-97.

Бойчук І. В. Дмитрів А. Я. Маркетинг промислового підприємства: навчальний посібник. Київ: «Центр учбової літератури», 2014.

Войчак А. В. Маркетинговий менеджмент: підручник. Київ: КНЕУ, 2012.

Гаркавенко С. С. Маркетинг: підручник. Київ: Лібра, 2006.

Поддєрьогін А. М., Наумова Л. Ю. Фінансова стійкість підприємств у економіці України: монографія. Київ: КНЕУ, 2011.

Шеремет А. Д., Негашев Е. В. Методика финансового анализа деятельности коммерческих организаций. Москва: ИНФРА-М, 2016.

Щебликіна І., Бобровський Р. Механізм управління маркетинговою діяльністю сучасного підприємства. Актуальные научные разработки: Матеріали ХІІ міжнародної науково-практичної конференції, 2016. С. 63-64.

Земляков І. С., Побігун С. А. Прогнозування обсягів продажу оптових торговельно-посередницьких підприємств. Особливості развитку регіонів України в нових економічних умовах: І Всеукраїнська наукова web-конференція молодих учнів (4 березня 2010 рік). Сімферополь: Видавництво ДИАЙПИ. 2010. С. 191–193.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.