ЩОДО ПИТАННЯ СПІВВІДНОШЕННЯ ПРАВОСВІДОМОСТІ, ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ ТА ПРАВОВОЇ АКТИВНОСТІ

Тетяна Міхайліна

Анотація


Метою наукової статті є уточнення теоретичних засад співвідношення правосвідомості, правової культури та правової активності.

Виявлено співвідношення правосвідомості з правовою культурою. Причому правова культура характеризує практичну сферу, а отже, її можна визначити у якості зовнішнього прояву позитивних форм правосвідомості. У правовій культурі зосереджуються усі надбання, досягнуті за допомогою підвищення рівня правосвідомості. Таким чином, співвідношення правосвідомості та правової культури полягає, по-перше, у тому, що правосвідомість опосередковує розумово-психологічний рівень, а культура – емпіричний. По-друге, правосвідомість може включати, в тому числі, різко негативні судження про право та його інститути, а правова культура характеризує втілення у правову реальність усього прогресивного, що виникає в результаті трансформацій правосвідомості.

Визначено, що у широкому сенсі правова активність включається до правової культури, у вузькому ж – до позитивних форм правосвідомості. Тому правова культура з теоретичної точки зору повинна протиставлятися не правовому нігілізму, а деформаціям правосвідомості у їх сукупності, оскільки кожна з негативних форм правової свідомості в тій чи іншій мірі містить у собі небезпеку для динамічного розвитку суспільства.


Повний текст:

PDF

Посилання


Алексеев С.С. Общая теория права: курс в 2-х т. Москва: Юридическая литература, 1981. Т. 1. 360 с.

Венгеров А.Б. Теория государства и права. Москва, 1998.

Осика І.В. Правова культура у формуванні правової, соціальної держави: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01. Київ, 2004. 24 с.

Общая теория права и государства: учебник. Под ред. В.В. Лазарева. Москва: Юрист, 2003. 520 с.

Черданцев А.Ф. Теория государства и права: учебник. Москва, 1999.

Теория государства и права: учебник. Под ред. Н.И. Матузова, А.В. Малько. Москва, 2000.

Мухін В.В. Професійна правосвідомість: поняття, особливості, функції: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01. Харків, 2007. 21 с.

Міхайліна Т.В. Роль інтегративного потенціалу правосвідомості у реформуванні правової системи: монографія. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2018. 312 с.

Бащук С.Г. Правова активність: поняття, структура та види: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01. Харків, 2014. 20 с.

Муслумов Р.Р. Правовая активность личности: сущность, детерминанты и механизмы формирования. URL: http://shgpi.edu.ru/files/nauka/vestnik/2015/4_28/24.pdf.

Размєтаєва Ю.С. Правова активність особи як складова правової культури. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/pravova-aktivnist-osobi-yak-skladova-pravovoyi-kulturi.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.