ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИРОБНИЦТВА ВЕТЕРИНАРНИХ ПРЕПАРАТІВ

Тетяна Оверковська

Анотація


Статтю присвячено правовому регулюванню виробництва ветеринарних препаратів за законодавством України. Метою статті є аналіз та обґрунтування положень щодо правових аспектів зазначеної сфери суспільного виробництва. Звертається увага, що господарська діяльність у сфері виробництва ветеринарних препаратів пов’язана із цілою низкою особливостей щодо організаційних та технологічних процесів, які потребують належного правового регулювання, та має відбуватися за умови дотримання еколого-правових вимог.

У статті проаналізовано загальні особливості регулювання та обігу ветеринарних препаратів. Звертається увага на правову регламентацію ліцензування діяльності із виробництва ветеринарних препаратів, проведена класифікація ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва ветеринарних препаратів. Установлено, що виробництво ветеринарних препаратів проводиться виключно тих, що зареєстровані в Україні. Проаналізовано обов’язок виробників ветеринарних препаратів дотримуватися вимог належної виробничої практики як складової забезпечення якості ветеринарних препаратів. Обґрунтована необхідність здійснення контролю якості кожної партії ветеринарних препаратів як дієвого заходу забезпечення якості, безпечності та ефективності ветеринарних препаратів. Установлено необхідність здійснення контролю на всіх організаційно-виробничих етапах господарської діяльності щодо виробництва ветеринарних препаратів.

Звернута увага на нормативно-правове встановлення критеріїв, за якими здійснюється оцінка ступеня ризику від провадження господарської діяльності з виробництва ветеринарних препаратів, виокремлені критерії ступеня ризику. Класифіковані негативні наслідки від провадження господарської діяльності з виробництва ветеринарних препаратів, що можуть мати місце. Наголошується на тому, що господарську діяльність із виробництва ветеринарних препаратів слід вважати екологічно ризикованою. Зроблено висновок, в яких межах має здійснюватися правове регулювання виробництва ветеринарних препаратів.


Повний текст:

PDF

Посилання


Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року: Указ Президента України від 30 вересня 2019 р., № 722/2019. Офіційний вісник України. 2019. № 79. Ст. 2712.

Концепція Державної цільової програми розвитку аграрного сектору економіки на період до 2022 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р., № 1437-р. Офіційний вісник України. 2016. № 24. Ст. 960.

Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р., № 435-ІV. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 18, № 19-20, № 21-22. Ст. 144.

Про ветеринарну медицину: Закон України в редакції від 16 листопада 2006 р., № 361-V. Відомості Верховної Ради України. 2007. № 5-6. Ст. 53.

Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва ветеринарних препаратів: Постанова Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2018 р., № 808. Офіційний вісник України. 2018. № 80. Ст. 2680.

Про ліцензування видів господарської діяльності: Закон України від 2 березня 2015 р., № 222- VІІІ. Відомості Верховної Ради України. 2015. № 23. Ст. 158.

Про затвердження положень про державну реєстрацію ветеринарних препаратів, кормових добавок, преміксів та готових кормів: Постанова Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2007 року, № 1349. Офіційний вісник України. 2007. № 89. Ст. 3273.

Про затвердження Положення про основні вимоги до виробництва ветеринарних препаратів та Правил належної виробничої практики ветеринарних препаратів: Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 10 листопада 2017 р., № 606. Офіційний вісник України. 2018. № 12. Ст. 420.

Березовська І.А. Правові засади Належної виробничої практики (GMP) для ветеринарних препаратів у Євросоюзі: досвід для України. Актуальні проблеми міжнародних відносин. 2018. Випуск 137. С. 65-76.

Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з виробництва ветеринарних препаратів та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів: Постанова Кабінету Міністрів України від 23 жовтня 2019 р., № 908. Офіційний вісник України. 2019. № 89. Ст. 2971.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.