МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ ГАРАНТІЇ ПРАВА НА СВОБОДУ ТВОРЧОСТІ

Наталя Опольська

Анотація


Стаття присвячена аналізу міжнародно-правових гарантій права на свободу творчості. Визначено, що юридичні гарантії забезпечення права на свободу творчості поділяються на внутрішньо-правові та міжнародно-правові. Обґрунтовується позиція, що міжнародно-правові гарантії є системою загальновизнаних принципів та норм, що регулюють сферу забезпечення прав і свобод людини, соціальної групи, нації, народу. Аналізується значення у сфері забезпечення права на свободу творчості міжнародних нормативно-правових засобів забезпечення права на свободу творчості. Доведено, що до них належать Американський Білль про права 1791 р., Загальна декларація свободи творчості 1948 року, Міжнародний пакт про економічні, соціальні й культурні права 1966 року, Міжнародний пакт про громадянські і політичні права 1966 року, Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод 1950 року, Декларація ЮНЕСКО про расу і расові забобони 1978 року, Декларація про соціальний прогрес і розвиток 1969 року, Декларація принципів «Побудова інформаційного суспільства - глобальне завдання у новому тисячолітті» 2003 року. Визначено, що міжнародно-правове гарантування свободи творчої діяльності можливе лише за умови взаємодії нормативно-правових та інституційних засобів забезпечення. Встановлено, що міжнародно-інституційне гарантування права на свободу творчості здійснюється через органи та правові процедури, в рамках яких здійснюється діяльність міжнародних інституцій. Обґрунтовано положення про те, що до міжнародних інституційних засобів забезпечення права на свободу творчості належать Організація Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури ЮНЕСКО, Рада ООН з прав людини, Спеціальний доповідач з питання заохочення і захисту права на свободу поглядів та їх вираження, Комітет з прав людини, Комітет з економічних, соціальних і культурних прав, Європейський суд з прав людини.


Повний текст:

PDF

Посилання


Рабінович П. М. Міжнародні стандарти прав людини. Право України. 2015. № 10. С. 58–64.

Ярмол Л. В. Світові міжнародно-правові стандарти свободи вираження поглядів та гарантії її забезпечення. Публічне право. 2017. № 2 (26). С. 163–173.

Шульц О. Г. Механизм Верховного комиссара ООН по правам человека в международном праве: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Москва, 2005. URL: www.dissercat.com.

Гремза Н. Ю. Конвенционные комитеты в области международной защиты прав человека: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Москва, 2006. 42 с.

Нурумов Д. И. Становление и развитие международной системы защиты прав человека: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Алматы, 2000. URL: www.dissercat.com.

Ярмол Л. В. Європейські правові гарантії забезпечення свободи вираження поглядів людини: поняття, види. Державотворення та правотворення в Україні: проблеми та перспективи розвитку: матер. учасн. ІІІ Заоч. наук. практ. конф. (Львів, 11 квіт. 2016 р.). Львів: ННІПП НУ «Львівська політехніка», 2016. С. 193–197.

Попович Т. П. Правові засоби здійснення демократії у державах Центральної Європи: теоретичні та практичні аспекти. Ужгород, 2015. 215 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.