OBEC LESNÉ V 19. A ZAČIATKOM 20. STOROČIA

Juraj Horváth

Анотація


Príspevok popisuje obec Lesné v 19. storočí a začiatkom 20. storočia, v posledných rokoch Rakúsko – Uhorskej monarchie. Lesné leží na východe Slovenskej republiky v severozápadnej časti okresu Michalovce. Stred obce Lesné leží v nadmorskej výške 145 metrov nad morom. Administratívne patrí do okresu Michalovce. Príspevok sa zaoberá cirkevným, demografickým, národnostným a takisto aj hospodárskym a spoločenským vývojom obce počas sledovaného obdobia. Priblížime taktiež aj vnútorný život obce v 19. a začiatkom 20. storočia.

Повний текст:

PDF

Посилання


Kizling, J. (1997). Nižný Hrabovec 1357-1997. Hencovce: Obecné zastupiteľstvo obce Nižný Hrabovec.

Udvari, I. (1990). A munkácsi görög katolikus püspökség lelkézségeinek 1806.évi öszeírása. Nyíregyháza.

Universalis schematismus ecclesiasticus venerabilis cleri romano- et graec catholici saecularis et regularis incliti Regni Hungariae Partium que eidemadnexarumnec non magni Magni Principatus Transilvaniae. (1842). Budae: Typis Regiae Scientiarum Universitas Hungaricae.

Fényes, E. (1851). Magyarország geográfiai szótára. Buda.

Sebők, L. (2005). Az. 1869. évi népszámlálás vallási adatai. Budapest: Teleki László Intézet.

A Magyar Korona Országaibanaz 1881. évelején végrehajtott népszámlálás. II. kötet. (1882). Budapest: Pesti könyvnyomda-részvény-társaság.

Barsi, J. (1998). Magyarország történeti helységnévtára. Zemplén megye (1773-1808) II. Budapest: Központi statisztikai hivatal könyvtár és dokumentációs szolgálat.

Dvorzsák, J. (1878). Magyarország helységnévtára 1877. Budapest.

Magyar Nemzeti Levéltár Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltára Sátoraljaújhelyi Fióklevéltár, Országos öszeírások 1828. Regnicolaris Conscriptio Possesionis Leszna.

Magyar Nemzeti Levéltár Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltára Sátoraljaújhelyi Fióklevéltár, XV. 83 Zemplén vármegyei 1869. évi népszámlálási iratok levéltári gyűjteménye, Leszna.

Jekelfalussy, J. (1892). Magyarország iparosainak és kereskedőinek cím- és lakjegyzéke. Budapest: A Pesti könyvnyomda – részvény – társaság.

Baross, K. (1893). Magyarország földbirtokosai. Az összes 100 holdnál több elbíró magyar birtokosok névsora a tulajdonukban levö föld területek mívelési ágak szerinti feltpüntetésével. Budapest: Hungária könyvnyomda.

A Magyar Korona Országainak Mezőgazdasági sztatisztikája. (1897). Első kötet. Budapest: Pesti Könyvnyomda-részvény-társaság.

Retrieved from http://www.geni.sk/stare-slovenske-a-uhorske-miery-objem/ [in Slovak].

Boros, L. (1994). Adatok Felső-Zemplén 19. századi szőlő- és bor gazdaságához. Néprajzi Látóhatár, 3-4. szám.

V tejto časti sme uvádzame pôvodné názvy tak ako sa na mape nachádzajú: Gabrov Laz, Konopiszka, Dluhe Zseme, Gabrov Laz a, Gabrov Laz b, Zslabinki a, Zslabinki b, a Konopiszka, b Konopiszka, Porvaszki, Porvazi, Dluhe Zseme a Zsemicski, Visnya Luka, Potocski, Zahumenki B, Zahumenki A, Kenderföld, Pod Hurku, Plany, Pod Kruskom, Nizsna Luka, Urbéri Erdő, Plani, Rubany, Pod Plányi.

Országos Széchényi Könyvtár kéziratos térképek. TK 960. Leszna határának szabályozott térképe. Budapest.

Belicza, J. (1886). Magyarország népoktatási intézeteinek és tanitónak név- és czimtára. Budapest: Lampel Robert könyvkiadása.

Zemplén naptára az 1897-ik évre. Sátoraljaújhely, 1897.

A Magyar Korona Országainak Helységnévtar. (1892). Budapest: Pesti Könyvnyomda – részvény – társaság.

Zemplén naptára az 1917-ik évre. Sátoraljaújhely, 1917.

A Magyar Szent Korona Országainak Helységnévtára. (1907). Budapest: Pesti könyvnyomda-részvény-társaság.

Magyarország községeinek háztartása az 1908. évben. (1913). Budapest: A Magyar Királyi központi statisztikai hivatal.

A Magyar Korona Országainak 1900. évi népszámlálása. Első rész. A népesség általános leirása községenkint. (1902). Budapest: Pesti könyvnyomda-részvénytársaság.

A Magyar Korona Országainak 1910. évi népszámlálása. Második rész. (1913). Budapest: Az Athenaeum irodalmi és nyomdai r.,- társulat nyomása.

Borovszky, S. (1905). Magyarország vármegyéi és városai. Zemplén vármegye. Budapest: Apollo iradalmi társaság.

A Magyar Szent Korona Országainak állatlét száma az 1911-ik február hó 28-ki állapot szerint. (1912). Budapest.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.