OBEC MALÝ RUSKOV OD STREDOVEKU DO KONCA 18. STOROČIA

Juraj Horváth

Анотація


Príspevok popisuje vznik a vývoj obce Malý Ruskov od stredoveku do konca 18. storočia. Zakladateľmi Malého Ruskova boli zemania, ktorým daroval kráľ časť chotára Ruskova, kde neskôr vznikla obec Malý Ruskov. V listinách obec vystupovala najprv pod názvom Ruzka a od roku 1371 ako Kis Ruzka. Obec bola vlastníctvom zemanov z Veľkých Ozoroviec a ich potomkov v období od 14. do 16. storočia. Neskôr majú v obci podiely aj iní zemania. Malý Ruskov patril medzi menšie obce v okolí Trebišova a v neskoršom období bol vyľudnený. Obyvatelia obce boli predovšetkým roľníkmi.


Повний текст:

PDF

Посилання


Uličný, F. (2001). Dejiny osídlenia Zemplínskej župy. Michalovce: Vydala Zemplínska spoločnosť.

Jedná sa o vtedajší Ruskov (maďarsky Ruszka), neskorší Veľký Ruskov (Nagyruszka).

Kol. autorov. (1984). Dejiny Trebišova. Košice: Východoslovenské vydavateľstvo.

Sokolovský, L. (2002). Správa stredovekej dediny na Slovensku. Bratislava: AEP.

Borovszky, S. (1905). Zemplén vármegye monographiája. Magyarországi vármegyéi és városai. Budapest.

Tajkov P. (2012). Sakrálna architektúra 11. – 13. storočia na juhovýchodnom Slovensku. Košice: Fakulta umení Technickej univerzity v Košiciach.

Kónya, P. (2013). Dejiny Uhorska. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove.

Adam, J. (2005). Malé sťahovanie národov (Migrácia obyvateľstva po satmárskom mieri v severovýchodnej časti Uhorska). Povstanie Františka II. Rákociho 1703-1711. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove.

Žudel, J. (1984). Stolice na Slovensku. Bratislava: Obzor.

Bel, M. (1999). Zemplínska stolica. Bratislava.

Magyar Nemzeti Levéltár Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltára Sátoraljaújhelyi Fióklevéltár, Kisruszka Dominium helységeinek Urbarioma 1774.

Az első magyarországi népszámlalás (1784-1787). (1960). Budapest.

Zempléni főesperesség. (1907). Kassa.

Barsi, J. (1998). Magyarország történeti helységnévtára. Zemplén megye (1773-1808) II. Budapest: Központi statisztikai hivatal könyvtár és dokumentációs szolgálat.

Retrieved from http://www.fszek.hu/digitdoc/valyi/ [in Slovak]


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.