ЗМІСТ, ПРИНЦИПИ ТА ДЕТЕРМІНАНТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Карина Борблік

Анотація


У статті розглянуто зміст поняття сталого розвитку, історія його виникнення в якості взаємозв’язку таких стовпів сфери туризму як "розвиток" та "сталість". Наведено підходи до визначення поняття "розвиток". Висвітлено роль у визначенні та втіленні ідей сталого розвитку, представлено класифікацію підходів до сутності поняття "сталий розвиток". В статті розкрито специфіку взаємовпливів принципів та детермінантів сталого розвитку. Обґрунтовано передумови виникнення нової концепції розвитку суспільства, доведено необхідність урахування теорії в контексті сталого розвитку. Запропоновано підходи до застосування завданнь та інструментарію забезпечення сталого розвитку.


Повний текст:

PDF

Посилання


Большая советская энциклопедия: в 30-ти т. Гл. ред. А.М. Прохоров. Москва: Изд-во "Сов. энциклопедия", 1975. Т. 21. С. 521.

Гапоненко А.Л., Панкрухин А.Л. Стратегическое управление: учебник для студ. ВУЗов. Москва: Изд-во "ОМЕГА-Л", 2006. С. 11.

Прийма Л.Р., Кулиняк І.Я. Розвиток підприємства: сутність поняття. Науковий вісник НЛТУ України. 2012. Вип. 22.10. С. 236-241.

Герцен А.И. Избранные философские произведения. Москва: Госкомиздат, 1948. С. 18–19.

Жученко А.М. Концепція сталого розвитку регіону: передумови формування та фактори впливу. URL: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/12245/1/КОНЦЕПЦІЯ%20СТАЛОГО%20РОЗВИТКУ%20РЕГІОНУ%20ПЕРЕДУМОВИ%20ФОРМУВАННЯ.pdf.

Webarchive. URL: http://webarchive.loc.gov/all/20070411124414/http:/ /www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?DocumentID=97.

Шумпетер Й. Теория экономического развития (Исследование предпринимательской прибыли, капитала, кредита, процента и цикла конъюнктуры). Пер. с англ. Москва: Прогресс, 1982. С. 142.

Забродский В.А., Кизим Н.А. Развитие крупномасштабных экономико-производственных систем. Харьков: Бизнес-Информ, 2000. С. 72

URL: www.ozhegov.com/words/29145.shtml.

URL: http://www.terme.ru/dictionary/879/word/razvitie.

Лафта Дж.К. Теория организации: учебное пособие. Москва: ТК Велби, Проспект, 2006. С. 416.

Пономаренко В.С., Тридід О.М., Кизим М.О. Стратегія розвитку підприємства в умовах кризи. Харків: ВД "ІНЖЕК", 2003. С. 62.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.