СТРАТЕГІЯ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА

Лариса Олійник

Анотація


В статті розглядається проблема формування інвестиційних ресурсів підприємства. Метою статті є дослідження теоретичних і практичних аспектів інвестиційних ресурсів як основи формування інвестиційної стратегії підприємства.

Розглянуто сутність інвестицій та інвестиційних ресурсів, визначено їх роль та значення на підприємстві. Наведено джерела формування інвестиційних ресурсів. За результатами проведеного дослідження щодо формування інвестиційних ресурсів розроблено низку теоретичних та практичних рекомендацій.


Повний текст:

PDF

Посилання


Дутова Н.В., Щербіна А.О. Організація обліку фінансових інвестицій на підприємстві. Електронне наукове видання «Економіка та суспільство». 2018. № 16. С. 901–907.

Про інвестиційну діяльність: Закон України від 18 грудня 1991 року, № 1560-XII. Відомості Верховної Ради України. 1991. № 47. Ст. 646

Диба О. Наукові підходи та прикладні аспекти визначення інвестицій. Ринок цінних паперів України. 2015. № 11-12. С. 53–59.

Бочаров В.В. Инвестиции: учебник для вузов. Санкт-Петербург: Питер, 2008. 199 с.

Бланк И.А. Управление финансовыми ресурсами. Москва: Омега-Л: Эльга, 2011. 768 с.

Феняк Л.А. Джерела формування інвестиційних ресурсів. Збірник наукових праць ВНАУ. 2010. № 36. C. 134–139.

Цигиль І.Я. Джерела формування інвестиційних ресурсів сучасного підприємства. Сучасні проблеми економіки і менеджменту: тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції. (Львів, 10-12 листопада 2011 року). Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. С. 660–661.

Товт Т.Й. Особливості фінансування інноваційної діяльності підприємств в Україні. Актуальні проблеми економіки. 2008. № 3(81). С. 102–108.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.