REAKCIE MEDZINÁRODNÝCH BEZPEČNOSTNÝCH ORGANIZÁCIÍ NA UKRAJINSKÚ KRÍZU

Lenka Palaščáková

Анотація


Širší dopad ukrajinskej krízy na európsku bezpečnosť je v akademickej diskusii pomerne akcentovaný, vrátane jeho vojenskej dimenzie. Hlavným cieľom príspevku je analyzovať reakciu troch medzinárodných bezpečnostných organizácií: OBSE, NATO a Európskej únie, ktorá získala bezpečnostnú dimenziu existenciou Spoločnej bezpečnostnej a obranné politiky (SBOP), na krízu na Ukrajine, a následne identifikovať štruktúru nástrojov, ktoré použili tieto organizácie pri deeskalácií a riešení tohto násilného konfliktu. Príspevok vychádza z predpokladu, že európske bezpečnostné organizácie síce na vývoj na Ukrajine reagovali, ale nedokázali v prvej fáze zabrániť eskalácii konfliktu na východe Ukrajiny. Až neskôr, keď bol konflikt regulovaný na mieste určitým vyrovnaním vojenských síl, boli schopné výrazne prispieť k deeskalácii a načrtnúť riešenia.


Повний текст:

PDF

Посилання


Eichler, J. (2016). Černomořská dimenze války na Ukrajině. In Vojenské rozhledy, 25(57), 1, 6-23. Retrieved from www.vojenskerozhledy.cz.

Dobrovský, L. (2016). Polemika s neorealistickými teoriemi mezinárodních vztahů. In Vojenské rozhledy, 25(57), 2, 144-147. Retrieved from www.vojenskerozhledy.cz.

Conflict Barometer. (2014). [online]. The Heidelberg Institute for International Conflict Research 2015. [cit. 2016-04-24]. hiik.de. Retrieved from http://hiik.de/en/konfliktbarometer/pdf/ConflictBarometer_2014.pdf.

Bercovitch, J., Kremenyuk, V., & Zartman, W. (2009). The SAGE Handbook of Conflict Resolution. Los Angeles: SAGE Publications.

Barash, D.P., Webel, CH.P. (2002). Peace and Conflict Studies, Thousend. Oaks: SAGE Publications.

Rjabcev, V. 2012. Geopolitičeskije osobennosti Černomorsko -Kaspijskovo regiona v uslovijach postbipoljarnovo mira. Evrazija. www.evrazia.org. Retrieved from www.evrazia.org/article/2142, 20.4. 2013).

Bučka, P., & Trnka, M. (2014). Skúmanie konfliktov. In Národná a medzinárodná bezpečnosť: V medzinárodná vedecká konferencia. Zborník vedeckých a odborných prác. (pp. 62-70). Liptovský Mikuláš: Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika.

Beskyd, J. (2015). Príčiny, priebeh a dôsledky ukrajinskej krízy. In Vojenská osveta, 1.

Duleba, A., & Hirman, K. (1999). Rusko na konci Jeľcinovej éry: Zahraničná a vnútorná politika, rozširovanie NATO a záujmy Slovenska. Bratislava: Inštitút pre verejné otázky.

Marušiak, J. (2004). Ukrajina: Oranžová evolúcia. Bratislava: Euractiv.

Keohane, R. O. & Nye, S.J.Jr. (2011). Power and Interdependence (4th Edition). (Longman Classics in Political Science). Pearson.

Bercovitch, J., Kremenyuk, V., & Zartman, W. (2009). The SAGE Handbook of Conflict Resolution. Los Angeles: SAGE Publications.

Freedman, L. (2014). Ukraine and the Art of Crisis Management. The International Institute for Strategic Studies. In Survival Global Politics and Strategy, 56(3), 7-42.

Decision on Deployment of an OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine (OSCE PC Decision No. 1117). (2014). Organization for Security and Co-operation in Europe [cit. 2016-04-24]. www.osce.org. Retrieved from www.osce.org/pc/116747?download=true.

Nye, J.,S. (2004). Soft power. The means to success in Word politics. New York: Public Affairs.

Dubský, Z. (2016). Deeskalace války na Ukrajině a její řešení pomocí mezinárodních bezpečnostních organizací: Řešení ozbrojeného konfliktu za přispění vojenských sil? In Vojenské rozhledy, 25(3), 3-20. Retrieved from www.vojenskerozhledy.cz.

Istanbul Document. (1999). Organization for Security and Co-operation in Europe. www.osce.org. Retrieved from www.osce.org/mc/39569?download=true.

Nováky, N.I.M. (2015). Why so Soft? The European Union in Ukraine, Contemporary Security Policy, 36(2), 244-266.

Zarembo, K. (2015). Policy Brief – EUAM’s First Year: Ambitions versus Reality. Institute od World Policy. http://pasos.org. Retrieved from http://pasos.org/wp-content/uploads/2015/11/policy_brif_EUAM_eng_2.pdf.

Jonsson, O., & Seely, R. (2015). Russian Full-Spectrum Conflict: An Appraisal After Ukraine. The Journal of Slavic Military Studies, 28(1), 1-22.

Cimbala, S.J. (2014). Sun Tzu and Salami Tactics? Vladimir Putin and Military Persuasion in Ukraine, 21 February – 18 March 2014. The Journal of Slavic Military Studies, 27(3), 359-379.

Polyakov, L.I. (2004). US-Ukraine military relations and the value of interoperability. Strategic Studies Institute, U.S. Army War College.

Dubský, Z. (2013). Bezpečnostní a strategická kultura OBSE. In EICHLER, J. aj. Bezpečnostní a strategická kultura mezinárodních organizací a ČLR. Praha: Nakladatelství Oeconomica.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.