ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИМІРЮВАННЯ ТА ОЦІНКИ ГІДНОЇ ПРАЦІ У СВІТЛІ АНТРОПОСЕМІОТИКИ ПРАВА

Лілія Амелічева

Анотація


Стаття присвячена проблематиці правового забезпечення вимірювання та оцінки гідної праці в Україні у світлі антропосеміотики права.

Метою статті є вивчення підходів у сфері комплексного вимірювання й оцінки гідної праці, зокрема, через правові показники (або правові знаки, якщо слідувати за методологією антропосеміотики права); виявлення проблем правового забезпечення моніторингу гідної праці в Україні, а також розробка пропозицій щодо удосконалення національного законодавства про працю у зазначеній сфері. За результатами проведеного дослідження запропоновано з метою правового забезпечення чіткої періодичності та строків проведення вимірювання й оцінки гідної праці в Україні внести відповідні зміни до Положення про Директорат норм та стандартів гідної праці при Міністерстві соціальної політики.


Повний текст:

PDF

Посилання


Велика українська юридична енциклопедія: у 20-ти т. Харків: Право, 2018. Т.11. Трудове право / редкол. С.М. Прилипко (голова) та ін. 776 с.

Балинська О.М. Семіотика права: монографія. Львів, 2013. 416 с.

Anker R., Chernishev I., Egger P., Mehran F., Ritter Jiseph R. Measuring decent work with statistical indicators. International Labor Review. Geneva. 2003. Vol. 142. № 2. Р. 179–212.

Dharam G. Decent work: Concept and indicators. International Labour Review. 2003. Vol. 142. № 2. P. 113–145.

Sakiko Fukuda-Parr. The Human Development Paradigm: operationalizing Sen’s ideas on capabilities. Feminist Economics. 2003. 9(2-3). P. 301–317.

Sanjaya B. Mahbub ul Haq and Human Development: A Tribute. Economic and Political Weekl. 1998. Vol. 33. №. 35. pp. 2275–2279.

«Дорожная карта» по разработке статистики о достижении целей в области устойчивого развития. ЕЭК ООН. 2017 г. URL: https://goo-gl.su/PgXpTP.

Баймурзина Г.Р., Валиахметов Р.М., Колосова Р.П. Реализация принципов концепции Достойного труда в России: региональный аспект (на примере Республики Башкортостан). Уфа, 2012. 216 с.

Дороніна О.А. Регіональний вимір гідної праці в Україні: оцінка складових та моніторинг змін. Вісник соціально-економічних досліджень. 2018. № 4. С. 31–43.

Ільєнко Н., Спасенко Ю. Дослідження сучасного стану соціально-економічних показників в контексті гідної праці в Україні (за методологією МОП). Україна: аспекти праці. № 5, 2014. С. 3–12.

Санкова Л. В. Индикация достойного труда в современном обществе: возможности и ограничения. Достойный труд – основа стабильного общества: Мат-лы III междун. науч.-практ. кон-и, (Екатеринбург, 27–28 октября 2011 г.). 2011. Ч. 1. С. 115–119.

Шаульська Л.В. Реалізація концепції гідної праці на основі забезпечення конкурентоспроможності активів людського капіталу. Вісник Приазов. держ. тех. ун-ту. 2014. Вип. 28. С. 278–283.

Жернаков В.В. Теоретичні та практичні проблеми формування і реалізації права на гідну працю. Право і суспільство. 2018. № 5. С. 101–104.

Зыкина Т.А. Обеспечение права работника на достойный труд: современные проблемы: монография. Арх. ИД САФУ. 2014. 108 с.

Панченко М.В. Пропозиції стосовно розроблення концепції впровадження критеріїв гідної праці на державній службі. Порівняльно-аналітичне право. 2019. № 4. С. 197-199.

Сахарук І.С. Рівні можливості та рівне ставлення у сфері зайнятості як правовий індикатор гідної праці в Україні. Науковий вісник публічного та приватного права. 2018. № 3. Т. 1. С. 104-108.

Томашевський К.Л. Право на достойный труд: международно-правовая концепция и опыт реализации в Беларуси. За права трудящихся! Эффективная защита трудовых прав: проблемы теории и практики: мат-лы третьей Межд. науч.-практ. конф. (Екатеринбург, 7-8 декабря 2017 года), 2017. 273 с.

Худякова С.С. Достойный труд и качество трудовой жизни: точки соприкосновения и проблемы определения ориентиров. Мат-лы IX международной науч.-практ. конф. Москва: Проспект, 2013. С. 296–301.

Показники для моніторингу стану досягнення Цілей сталого розвитку: методологія збору та розрахунку даних: аналіт. звіт. 2017. ГЕФ у співпраці з ПРООН в Україні. URL: https://goo-gl.su/y858.

Decent work country profile: Ukraine. International Labour Office, ILO/EC Project «Monitoring and Assessing Progress on Decent Work» (MAP). Geneva: ILO, 2013. URL: https://goo-gl.su/HFiyyCKb.

Цілі сталого розвитку – Україна. ЦСР 8: Гідна праця та економічне зростання: монітор. звіт за 2015-2018 рр. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. URL: https://goo-gl.su/8Zccyzc6.

Ділі Дж. Основи семіотики. Перекл. з англ. та наук. ред. А. Карась. Львів: Арсенал, 2000. 232 с.

Меморандум про взаєморозуміння щодо реалізації Програми гідної праці МОП для України на період 2016–2019 рр. від 07.04.2016. URL: https://goo-gl.su/6sXCiOqP.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.