ПІДСТАВИ ЗАХИСТУ ДІЛОВОЇ РЕПУТАЦІЇ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Ірина Коваль, Тетяна Кравченко

Анотація


У статті досліджується поняття захисту ділової репутації суб’єктів господарювання та його підстави. Проведено аналіз законодавства, наукової літератури та правозастосовної практики щодо цього питання. На підставі аналізу уточнено підстави захисту права на ділову репутацію суб’єктів господарювання.


Повний текст:

PDF

Посилання


Андреев Ю. Н. Механизм гражданско-правовой защиты. Москва: Норма, 2010.

Крашенников Е. А. Структура субъективного права и право на защиту. Проблемы защиты субъективных гражданских прав и советское гражданское судопроизводство. Вып. 4. 1979. С. 79–80.

Лапшин А. А. Способы защиты деловой репутации юридических лиц и их собственности. Социально-экономические явления и процессы. Т. 12. № 5. 2017. С. 184–187.

Постанова Вищого господарського суду України від 29.11.2011 року у справі № 22/5009/3458/11. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: www.reyestr.court.gov.ua.

Постанова Вищого господарського суду України від 08.10.2010 року по справі № 13/212. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: www.reyestr.court.gov.ua.

Бобкова А. Г., Моісєєв Ю. О., Павлюченко Ю. М. та ін. Господарське право: практикум. За ред. А.Г. Бобкової. Харків: Право, 2018. 592 с.

Коваль І. Ф. Право на ділову репутацію суб’єктів господарювання і його позасудовий захист від неправомірного використання: дис. ... канд. юрид. наук. Донецьк, 2005. 180 с.

Саниахметова Н. А. Гражданско-правовая ответственность как средство обеспечения надлежащего осуществления права на жилище: дис. ... канд. юрид. наук. 1985. 214 с.

Притыка Д. Н., Карабань В. Я., Ротань В. Г. Научно-практический комментарий к гражданскому законодательству Украины. Институт юридических исследований, 2000. Т. 1. С. 131.

Цивільне право України. Харків: Право, 2000. Ч. 1. С. 144.

Інформаційний лист Вищого господарського суду України № 01-8/184 від 28.03.2007 року. URL: https://ips.ligazakon.net/document/view/SD070027?ed=2007_03_28.

Приниження. Вікіпедія: вільна енциклопедія. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F.

Федюк Л. В. Особисті немайнові права юридичних осіб. Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2013. 500 с.

Постанова Пленуму Верховного суду України «Про судову практику у справах про захист гідності та честі фізичної особи, а також ділової репутації фізичної та юридичної особи» № 1 від 27.02.2009 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v_001700-09.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.