ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ДОГОВОРУ АУТСОРСИНГУ В УКРАЇНІ

Валентина Козирєва, Ірина Кудра

Анотація


В статті проводиться дослідження актуальності договору аутсорсингу на сучасному економічному ринку, який сприяє пошуку нових засобів оптимізації виробництва, скорочення витрат, пошуку нових партнерів, а також розвитку економіки держави в цілому. Проаналізовано переваги та недоліки його застосування. Виявлено проблему неврегульованості договору аутсорсингу в українському законодавстві. Проведено аналіз поняття договору аутсорсингу, наданого різними вченими та ресурсами. Запропоновано власне поняття господарсько-правового договору аутсорсингу.


Повний текст:

PDF

Посилання


Господарський кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 року, № 436-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15.

Цивільний кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 року, № 435-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/435-15.

Партин Г. О., Дідух О. В. Основні види аутсорсингу та їх застосування в управлінні діяльністю підприємства. Львів: Видавництво Львівської Політехніки. 2011. № 12. 638 с.

Стрельченко Н. М. Контрактний аутсорсинг – економічний інструмент покращення відносин з іноземними партнерами. Економічні іновації. 2005. № 23. С. 100–109.

Дрозд И. Бухгалтерский аутсорсинг как организационная форма современного учетно-аналитического процесса. Бухгалтерский учет и аудит. 2013. № 8. С. 10–18.

Класифікація видів економічної діяльності ДК 009:2010. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/vb457609-10.

Про схвалення Методичних рекомендацій щодо організації та функціонування систем ризик-менеджменту в банках України: Постанова Національного банку України від 02 серпня 2004 року, № 361. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0361500-04.

Податковий кодекс України: Закон України від 02 грудня 2010 року, № 2755-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.

Микало О. І. Підходи до визначення терміна «Аутсорсинг». URL: http://economy. kpi.ua/files/files/22_kpi_2010_7.pdf.

Беляневич О. А. Спеціалізація норм права у сфері регулювання господарських договірних відносин. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2005. № 67. С. 19–22.

Штангей Н. М. Фактор підвищення міжнародної конкурентоспроможності національної економіки. Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг: збірник наукових праць. 2015. № 1. С. 9–12.

Олійник О. О. Проблеми та перспективи аутсорсингової діяльності. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. 2014. № 1. С. 155–158.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.