МЕХАНІЗМ ДІЇ ПРАВА В СФЕРІ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Ірина Стаднік

Анотація


Статтю присвячено проблемам дії права в сфері господарювання. Виявлено неоднозначність визначення поняття та структури механізму дії права в цій сфері.

На основі проведеного аналізу запропоновано визначення механізму дії права в сфері господарювання як системи засобів результативного впливу права на господарські відносини, опосередковану іншими неюридичними (насамперед, економічними, соціальними і психологічними) факторами і процесами, яка забезпечує досягнення цілей діяльності в сфері господарювання в конкретних історичних умовах.

Обґрунтовується роль механізму правового регулювання господарських відносин в якості центрального елементу (ядра) механізму дії права, який акумулює навколо себе соціальний і психологічний механізми дії права в сфері господарювання.


Повний текст:

PDF

Посилання


Шабалин В.А. Системный анализ механизма правового регулирования. Советское государство и право. 1969. № 10. С. 123-127.

Гойман В.И. Действие права. (Методологический анализ). Москва: Академия МВД РФ, 1992. 175 с.

Кудрявцев В.Н. Право и поведение. Москва: Юридическая литература, 1978. 192 с.

Абрамова А.А. Эффективность механизма правового регулирования: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.01. Красноярск, 2006. 23 с.

Гаврилов О.А. Системный анализ социального механизма действия права. Правовое регулирование общественных отношений. Москва: 1976. С. 37-46.

Лапаева В.В. Конкретно-социологические исследования в праве. Москва: Юридическая литература, 1987. 144 с.

Общая теория права и государства: учебник. Под ред. В.В. Лазарева. Москва: Юристъ, 1996. 472 с.

Алексеев С.С. Общая теория права. Курс в двух томах. Москва: Юридическая литература, 1982. Т. 2. 360 с.

Хахуліна К.С., Малига В.А., Стаднік І.В. Теорія держави і права в схемах та визначеннях: навчальний посібник. Донецьк: Донбас, 2011. 341 с.

Тихомиров Ю.А., Казимирчук В.П. Право и социология. Москва: Наука, 1973. 359 с.

Горобец К.В. Аксиосфера права: философский и юридический дискурс: монография. Одесса: Фенікс, 2013. 218 с.

Анализ влияния конфликта на социально-экономическую ситуацию в Восточной Украине: Основные результаты. URL: http://fscluster.org/sites/default/files/documents/rus_fslc_main_findings_analysis_socio-economic_situation_in_eastern_ukraine.pdf.

Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції: Закон України № 1669-VII від 02.09.2014. Голос України. 14.10.2014. № 197.

Міхайліна Т.В. Роль інтегративного потенціалу правосвідомості у реформуванні правової системи: монографія. Вінниця, 2018. 312 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.