MODERNIZATION OF LOCAL BUDGETS IN TERMS OF FISCAL DECENTRALIZATION IN UKRAINE

Оксана Рябоконь, Оксана Чеберяко

Анотація


This article focuses on the modernization of local budgets in terms of fiscal decentralization in Ukraine. Attention is paid to the reasons for reforming the system of local budgets in Ukraine and the basic principles on which to conduct fiscal decentralization. Analyzed the advantages and disadvantages of fiscal decentralization in Ukraine. The current number of preconditions for effective modernization of intergovernmental relations in Ukraine and performance suggestions fiscal decentralization in Ukraine.


Повний текст:

PDF

Посилання


Buletsa N.V. Fiskal'na detsentralizatsiya ta sotsial'no-ekonomichnyy rozvytok rehioniv (Fiscal decentralization and socio- economic development of regions) // Efektyvna ekonomika. – 2015. –№ 12. – Available at: www.economy.nayka.com.ua/pdf/12_2015/55.pdf.

Vayland H., Kraulikh P. Upravlinnya za tsilyamy: prohramno-tsil'ovyy metod byudzhetuvannya ta mizhbyudzhetni vidnosyny, detsentralizatsiya (Management by objectives, program- target method of budgeting and intergovernmental relations, decentralization) // Materialy seminariv Nimets'koho tovarystva mizhnarodnoho spivrobitnytstva GIZ (19.05.2014-22.05.2014 r.). – 2014. – P. 31-36. – Available at: http://pfm.in.ua/files/files/pfm_document_5376265c9bf9b.pdf.

Demydenko L., Nakonechna Yu. Fiskal'na detsentralizatsiya: nimets'kyy dosvid ta ukrayins'ki realiyi (Fiscal decentralization: the German experience and Ukrainian realities) // Visnyk Kyyivs'koho natsional'noho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. – 2015. – № 2(167). – P. 43-48.

Koren' N.V. Kontseptual'ni zasady modernizatsiyi byudzhetnoyi polityky v umovakh transformatsiynykh zrushen' (Conceptual framework of modernization of budgetary policy in the transformational changes) // Efektyvna ekonomika. – 2015. – № 11. – Available at: www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4557.

Matsuk Z.A. Fiskal'nyy federalizm yak detsentralizovana model' formuvannya byudzhetnoho rehulyuvannya v Ukrayini (Fiscal federalism as a model of decentralized budget management in Ukraine) // Finansy, oblik i audyt. – 2014. – № 1(23). – P. 81-94.

Patyts'ka Kh.O. Finansova detsentralizatsiya yak osnova formuvannya samodostatnikh terytorial'nykh hromad (Fiscal decentralization as a basis for the formation of self-sufficient local communities) // Efektyvna ekonomika. – 2015. – № 10. – Available at: www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4412.

Salyamon-Mikhyeyeva K.D. Osoblyvosti mistsevykh byudzhetiv v umovakh detsentralizatsiyi byudzhetnoyi systemy Ukrayiny (Features local budgets in a decentralized fiscal system of Ukraine) // Ekonomika ta derzhava. – 2008. – № 6. – P. 24-27.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.