CИТУАЦІЙНИЙ АНАЛІЗ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ

Наталія Славіна

Анотація


Теоретично обґрунтовано поняття ситуаційного аналізу та ситуаційного підходу. Розглянуто основні методи діагностики проблемної ситуації на підприємстві. Визначені основні фактори впливу на процес прийняття управлінських рішень. Доведено, що при прийнятті управлінського рішення, особливо в умовах невизначеності, доречним є застосування методики ситуаційного підходу, як поетапного процесу дій менеджерів, починаючи з усвідомлення необхідності застосування професійних засобів управління, індивідуальної та групової поведінки і, закінчуючи поєднанням конкретних прийомів та процедур дії адекватних ситуаційним перемінним для забезпечення досягнення цілей ефективним шляхом.


Повний текст:

PDF

Посилання


Осовська Г.В. Менеджмент організацій: Навчальний посібник / Г.В. Осовська, О.А. Осовський. – К.: Кондор, 2005. – 860 с.

Приймак В.М. Прийняття управлінських рішень: Навчальний посібник / В.М. Приймак. – К.: Атіка, 2008. – 240с.

Ковнаків В.М. Теорія і практика прийняття управлінських рішень / В.М. Ковнаків. – К.: МАУП, 2000.

Шершньова З.Є. Стратегічне управління: Підручник / З.Є. Шершньова. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2004. – 699 с.

Фролова Г.І. Ситуаційний підхід в сучасній теорії та практиці менеджменту / Г.І. Фролова // Формування ринкових відносин в Україні: зб. наук. праць. – К.: НДЕІ, 2002. – Вип.16. – С. 146-149.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.